• PŁYWANIE
Regulamin uczestnictwa

Centrum Zdrowia, Sportu i Edukacji

                                                                                  Fundacja Aktywny Uniwersytet

                                                                                  Ul. Św. Marcin 45 lok. 5

                                                                                  61-806 Poznań

                                                                                  KRS 0000345260

                                                                                  NIP 7781468580

                                                                                  REGON 301311678

                                                                                  www.nasz-uniwersytet.pl

                                                                                  info@nasz-uniwersytet.pl,

                                                                                  tel. +48503111473,

                                                                                        +48605909997

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ Z NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA

 

 

1.  Organizatorem zajęć jest Fundacja Aktywny Uniwersytet, ul. Św. Marcin 45 lok 5, 61-806 Poznań, KRS 0000345260,NIP 7781468580, REGON 301311678

2.  Zajęcia odbywają się na pływalni uniwersyteckiej na ul. Strażewicza 21, 61-601 Poznań z regulaminem pływalni uniwersyteckiej, z którym należy się zapoznać się i dostosować.

3. Przed rozpoczęciem zajęć należy wypełnić kartę zgłoszeń oraz podpisać informacje zapoznania się z regulaminem.

4. Kursy w roku szkolnym 2017/2018 podzielone są na dwa semestry wrzesień-styczeń (17 zajęć), luty-czerwiec (17 zajęć). Zajęcia rozpoczynamy od 18 września.

5.  Opłatę za korzystanie z zajęć 1 x w tygodniu należy uiścić w kwocie:

a)  pierwszy semestr wrzesień-styczeń - 479 zł (17 zajęć) do dnia 25.09.2017

b)  drugi semestr luty-czerwiec - 479 zł (17 zajęć) do dnia 10 lutego

d)  korzystający z zajęć 2 x w tygodniu - 160 zł (8 zajęć) do 10 każdego miesiąca

 

wpłaty należy dokonać na:

Fundacja Aktywny Uniwersytet

ul. Św. Marcin 45 lok 5

61-806 Poznań

60 1090 1359 0000 0001 1703 4153

tytułem (PŁ,nazwisko i imię)

Potwierdzenie przelewu w formie skanu proszę o przyniesienie prowadzącemu zajęcia

 

6. Jest możliwość odrabiania zajęć w innej grupie za zgoda trenera prowadzącego, po wcześniejszym ustaleniu odpowiednich godzin z prowadzącym.

Możliwość odrabiania do 2 x, indywidualne przypadki proszone o informacje na info@nasz-uniwersytet.pl

7.  Zajęcia trwają 45 minut.

8. Instruktorzy przejmują odpowiedzialność za kursanta po wejściu kursanta do wody, do momentu wyjścia kursanta z wody po zakończonej lekcji.

9. Zapisanie się na kurs zobowiązuje uczestnika do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu zajęć i regulaminu pływalni.

10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przybycia na nie 5 minut przed ich rozpoczęciem.

11. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.

12. Przed wejściem do wody, uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.

13. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania w czasie zajęć stroju pływackiego,czepka, klapek oraz ręcznika.

14. Rodzice wchodzący do szatni w celu przebrania lub pomocy dziecku zobowiązani są do wejścia w klapkach kąpielowych oraz zabrania dodatkowego paska z cheapem.

15. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora.

16.Rodzice i opiekunowie dzieci nie mogą przebywać na basenie i w szatniach w czasie prowadzenia zajęć tylko w odpowiednich przeznaczonych dla publiczności miejscach.

17. Za rzeczy pozostawione w szatni, organizator nie ponosi odpowiedzialności.

18. Osoby uczęszczające na zajęcia deklarują, że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.

19. W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestników na zajęcia.

20. Za szkody wynikłe z niedostosowania się do zasad i regulaminy odpowiedzialna jest osoba prawna będąca prawnym opiekunem winowajcy

21. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.